Projektinjohtopalvelut

Rakennustoimisto Teräsrunko Oy toteuttaa rakennuttamis- ja urakointipalveluita ammattitaitoisesti ja laadukkaasti.

Projektin johtaminen

Toteutamme projektin johtamisen kevyellä ja osaavalla porukalla kustannustehokkaasti.
Saat meiltä käyttöösi tarvittaessa kokonaisprojektin hoitamiseen tarvittavan osaamisen.

Suunnittelu

Teräskokoonpanojen suunnittelu tehdään Eurokoodien mukaisesti.
Suunnittelijoilla on pitkäaikainen kokemus teräsrakenteiden rakenteellisesta suunnittelusta.
Pääsuunnittelijalla on FISE-pätevyys.

Valmistus

Ostamme alihankintaa luotettavilta ja pitkäaikaisilta kumppaneilta. Tämä varmistaa sen, että sovitut aikataulut pitävät. Teräskokoonpanot valmistetaan EN 1090 standardin mukaisesti.

Toimiva alihankintaverkostomme mahdollistaa myös isompien rakennuskohteiden toteuttamisen.

Asennus

Työturvallisuus asennuskohteessa on meille tärkeä asia.

Asennusvalvojalla on 2(A)-RAKENNELUOKAN VASTAAVA TERÄSRAKENTEIDEN ASENNUSTYÖNJOHTAJA:N PÄTEVYYSAsennuksien valvonnassa on 30 vuoden kokemus.